جریمه رانندگی

تخلف هایی که در صورت پرداخت نشدن جریمه ، هزینه آن ها دو برابر می شوند

جلوگیری از دوبرابر شدن جریمه های رانندگی تقریبا برای تمامی راننده ها پیش آمده است که توسط پلیس یا دوربین های ثبت تخلف جریمه شوند. برخی از جریمه ها در... بیشتر بخوانید »